Agenda van De Zilver Tetra, Schoonhoven

Met vereniging De Zilver Tetra, Schoonhoven, werken wij samen. U bent dus ook van harte welkom in het clubgebouw aan de Nieuwe Singel 39, 2871 AX. De zaal is open vanaf 19:45.

De komende dinsdagavonden (laatste van de maand):

24 april, Speciaalaquaria, Adrie Holstein
Adrie komt langs met deze keer een lezing over het speciaalaquarium. De afgelopen jaren is het speciaalaquarium steeds meer het bijzonder biotoop geworden. Adrie laat ons de diversiteit in speciaalaquaria over de hele wereld zien. Daarbij wordt het ook duidelijk war er ook bij komt kijken om dat goed en verantwoord te onderhouden.

22 mei, Zeewater, P. van Oranje
Peter van Oranje geeft een lezing over zeewater en zeewater. Want net als bij zoetwater zijn er grote verschillen in watersamenstelling. Er wordt ingezoomd op het houden van verschillende groepen van lagere dieren, wieren en vissen waarbij wordt stilgestaan bij het biologisch evenwicht. Daarbij speelt het filter en watercirculatie een belangrijke rol. 

26 juni, Excursie
De avond waarbij wij in plaats van de "luie stoel" zelf in de benen gaan om een bezoek af te leggen in de omgeving. Het programma wordt binnenkort verder toegelicht. 

25 september, Nevelwoud
Deze keer een lezing van de eigen vereniging. Het nevelwoud, het Amazonegebied en de Galapagoseilanden van Equador staan deze keer centraal. Drie verschillende biotopen met ieder unieke vegetatie en dierenleven.