Help!

Bij een keuring staan de aquaria van deelnemers er altijd keurig bij. Alsof het geen moeite kost om een aquarium te onderhouden. De praktijk wijst anders uit. Marktplaats blijkt dan opeens een hard medium te zijn. Tweedehands aquaria raakt men aan de straatstenen niet kwijt, tenzij met een groot geldelijk verlies.

Op de vereniging bespreken we op verenigingsavonden geregeld aquaria van leden die het maar niet voor elkaar krijgen. Op dit gedeelte van de site staan die hulpvragen centraal. Wat was volgens de leden de (of een) oplossing? Wat was het antwoord op de vragen?

Inleiding

Menno heeft in 2012 meegedaan aan het district. Hij kwam een half punt (biologisch) te kort voor een zilveren bondsdiploma. In 2013 doet hij weer mee. Nu met een andere inrichting: Amazone. Hij wil nu wel een bondsdiploma. Zijn vraag was dan ook: hoe bereik ik dit?

Gegevens

Afmeting 1.50 x 0.60 x 0.75 (h)
Verlichting Vier buizen
Verlichtingsduur 11 uur (in de avond slechts twee buizen)
Filtratie Eheim 2080
pH ochtend (07:00) ?
pH avond (17:00) 6.0 naar eigen zeggen, tijdens de Schouw 2012 8.0
KH 10
CO2 Geen toevoeging
GH ?
Geleidbaarheid 750 µS
NO2 ?
NO3 0
PO4 ?
Plantenvoeding Geen.

Fauna Flora
 • 17 Pterophyllum scalare
 • koppel Cleithracara maronii (Sleutelgat cichlide)
 • Menno overweegt nog een school Copella arnoldi (spatzalm) en Corydoras
 • Vallisneria spiralis
 • Vallisneria gigantea
 • Zwaardplanten

Hoe het was tijdens de Schouw 2012 maar ook hoe het nu is

Menno bereikte in zijn categorie tijdens de Schouw 2012 de twee plek, een zilveren medaille.

Hij was er blij mee, maar wil natuurlijk meer. Sinds de schouw heeft hij een aantal veranderingen doorgevoerd. Te weten:

Met betrekking tot de vissen is wel een aardig verhaal te vertellen. Eén van de leden van A.V. Paluzee, Tanja, begon in 2011 een aquarium volgens de de "Zoetermeerse school". Zoals de foto hiernaast laat zien. Een goed voorbeeld van hoe het aquariumvirus zich verspreidt. Tanja haar vader (J. de Jong) is namelijk een aquariaan die met regelmaat aan de landelijke keuring heeft meegedaan.


Bron AquaplantExchange, foto van het aquarium
van Tanja

Tanja had een tweetal Pterophyllum scalare in deze bak. Op zich niet heel bijzonder. Deze vissen kunnen prima in een gezelschapsaquarium. Echter deze vissen bleken een koppel te vormen. En ook al was haar aquarium niet klein te noemen (1.21 x 0.51 x 0.66, Rio 300), maanvissen terroriseren natuurlijk wel een bak als ze eieren hebben.
Bij een nieuw stel valt er weinig te verwachten, zeker in een [A1]. Vaak verliest het koppel de interesse, en dan zijn de eieren een welkome aanvulling van het dieet van de andere vissen.
Alleen bij Tanja niet. Wel na dat het koppel een nest of zes opgepeuzeld had. Ze moesten eerst enige ervaring opdoen. Maar in augustus (2012) had ze gezinsuitbreiding in de vorm van ongeveer 150 kleine maanvisjes. Hoe klein die zijn. laat de onderstaande video zien die door Willem van Wezel is gemaakt.


Feest bij Tanja, film van een lid van de AV Paluzee

M.a.w. de "Zoetermeerse school" werd aan de kant gezet in de vorm van een 1.50 aquarium, type [A2]. En in oktober schreef ze:

"De maantjes zijn bijna zo groot dat ze naar een nieuw onderkomen kunnen. Er zijn er nog een stuk of 25 over. Ik wil er zelf uiteraard een aantal houden (stuk of 7) voor de rest zoek ik een ander huis. dus als iemand interesse heeft in manen, grootgebracht door de eigen ouders, stuur maar een pb!".
En zo ging het balletje rollen. Robert wees Menno op dit aanbod. Menno had er oren naar, en kocht uiteindelijk 14 jonge maanvissen.

En het resultaat van de inspanningen van Menno? Dat ziet u hieronder.


Menno's bak nieuwe stijl

En natuurlijk is het aquarium ook op film vastgelegd.


Menno's aquarium: De film

Is de metamorfose een verbetering?

De titel is de vraag die de leden kregen voorgelegd. Voor het gemak de "voor" en "na" nog eens naast elkaar.

  

Het antwoord van de leden was unaniem en volmondig ja. En toch had de inrichting van bij de Schouw ook veel. Te veel. Te veel aan Vallisneria dat gek genoeg bij de nieuwe inrichting werd gemist. Althans de hoeveelheid groen. Er werd veel gezegd en virtueel geschoven. Dat vindt u na de onderstaande foto samengevat in de tips. Waarom die foto? De foto geeft een benadering van de Gulden snede.


Is de Gulden snede gevolgd?

Tijdens de districtskeuring van 2012 kwam deze verdeling veelvuldig aan bod. Grappig genoeg waren de virtuele verschuivingen die de leden voorstelden, zonder deze foto gezien te hebben volledig in lijn van die verdeling.

De beplanting is nu wat mager. Natuurlijk, de Zwaardplanten moeten nog groeien. Maar het hout zou nog beter zichtbaar worden en voor diepte zorgen wanneer er in de hoeken grote zwaardplanten komen te staan.
De steen rechtsvoor ligt evenwijdig aan de voorruit. Daarmee wordt het een "muur". Door de steen diagonaal te leggen, naar rechtsachter creëer je diepte. En eventueel is de "kopse kant" iets hoger neer te leggen om dit effect te versterken.
Omdat rechtsachter ook een steen ligt, is dit niet mogelijk. Toch is het advies om eens te gaan schuiven. Er ligt als bodem rivierzand in, dus het zal de waterkwaliteit niet beďnvloeden.
Een enkeling vindt de steen helemaal niet mooi. Echter voor de Cleithracara maronii is het een mooie broedplaats.
Zou de steen blijven liggen, of nog steeds uitmonden op de plek bij de voorruit, dan is het advies om tussen de kleine steen links en de grote steen ongeveer 20cm van de vooruit af een plant te plaatsen. Bijvoorbeeld Vallisneria. Daarmee wordt het lijnenspel doorbroken. De foto met de "Gulden Snede"-markering geeft aan waarom. Het is namelijk precies een plek waar een "sterk punt" is te maken. Op de rechterlijn van de "Gulden snede" is al een sterk punt, namelijk het hout en de donkere doorkijk naar achter.
Op de grote steen liggen drie kleine kiezels. Deze zien qua ordening er onnatuurlijk uit.
Menno geeft aan dat hij de kiezels heeft "laten vallen", dus de postie heeft laten afhangen van hoe de val werd gebroken door het water. Dit om een eerder "treintjes"-effect weg te nemen.

Bron: aquaforum.nl

Aquarium van Robert (2008)
De Rio Negro staat bekend als zwartwaterrivier. De kleur komt door de ontbinding van organisch materiaal. Het is daarom een optie om bladstrooisel zones aan te leggen, van bijvoorbeeld eikebladeren of bladeren van de beuk (Fagus sylvatica). Niet te verwarren met de Haagbeuk (Carpinus betulus), deze laat namelijk in de winter de bladeren vallen.
Van belang hierbij zijn:
 • Pluk de bladeren van de boom. Neem nooit afgevallen bladeren van de grond hieraan kunnen schimmelsporen vastzitten.
 • Pluk er meteen meer dan zat voor een heel jaar.
 • Bewaar bladeren droog.
 • Elke 2-3 maanden zal men de bladeren moeten vervangen voor nieuwe om al te veel vervuiling te voorkomen.
 • Blancheer de bladeren voordat je ze in het aquarium legt.
 • Droge bladeren zinken slecht. Door bladeren te overgieten met kokend water en ze een nacht te laten staan, zinken ze beter.
In de zomer plukken zou als voordeel hebben dat het nieuwe bladeren zijn, en herfstblad zou alleen slechte stoffen bevatten (tannines en oxalaten). Daar tegenover staat dat herfstbladeren juist geen suikers bevatten. Ze zijn "leeg". In die bakken op de vereniging waar bladeren gebruikt worden, zijn het feitelijk altijd herfstbladeren. Vanwege de kleur. Maar ook het eerder schimmelen van zomerbladeren.

Over de flora en fauna

Duidelijk is dat 17 maanvissen te veel is. Daar zal een keurmeester over vallen. Echter voor nu is het prima dat ze kunnen uitgroeien (wat ook prima kan in deze hoge bak!). Een mooi aantal varieert per lid. Van 8 tot 12.

Moeten er nog andere vissen bij? Of beter, mogen er nog andere vissen bij? Alvorens die vraag te beantwoorden, dient eerst de vraag tw worden beantwoord wat een biotoop is.

Er zijn veel definities van een biotoop. Evenals er veel worden zijn voor een aquarium van het ype [A2/3]. Woorden als "speciaalaquarium" en "streekaquarium". De CBKM hanteert de term "speciaalaquarium". Met als beschrijving

Aquaria die voornamelijk ingericht zijn om een speciale groep van dieren (hoofdzakelijk vissen) te verzorgen onder de omstandigheden die voor hen als soorteigen worden beschouwd.
Maar wat is dan soorteigen? Hieronder een afbeelding, artistieke impressie van de Amazone. Waarbij opvallend is, dat "in het echt" het aantal planten toch altijd veel minder ten opzichte van de inrichtingen die wij mooi vinden.


Bron: Het aquariumboek. Hunnam, P. en Tomey, W.A

In de afbeelding zwemmen discussen en maanvissen gebroederlijk naast elkaar. In de aquaristiek wordt dit vaak gezien als "incorrect". Men kiest of discussen of maanvissen. Met vaak als argument de temperatuur. Want die zou dus per soort verschillen, dus soorteigen zijn.


Bron Aquaforum, fotowedstrijd 2008

Wanneer de term streekaquarium wordt gehanteerd, dan poogt men planten en vissen te combineren "die elkaar zouden moeten kennen". Althans, die elkaar in de natuur tegen kunnen komen. De vraag is, hoe ver men er in gaat, of hoe streng men in de leer is. De foto links is een voorbeeld van een aquariaan die als doel had een stukje van de Rio Ucayali na te bootsen. Alles klopt. Maar het merendeel vindt het esthetisch minder. Dat bleek ook uit de wedstrijd. De keurmeester gaf dit aquarium de meeste punten. De leden van het Aquaforum gaven bijna geen punten. Het kon hen niet bekoren.

Wanneer men de term minder rigide interpreteert, dan zijn er meer mogelijkheden. De Amazone wordt gevoed door vele zijrivieren en heeft verschillende benamingen. Maanvissen worden gevangen in Noord Brazilië maar ook Guyana. En vanuit Guyana wordt onder meer de Amazone rivier gevoed.

Afhankelijk van hoe breed men de term neemt, klopt het bestand van Menno meer of minder. De Pterophyllum scalare en de Cleithracara maronii komen dan uit dezelfde streek. De Copella arnoldi ligt moeilijker daar deze uit de Rio Para komt. En dat is veel zuidelijker.

Gaan we dan terug naar de term "speciaalaquarium", waar soorteigen voorop staat, klopt het misschien ook weer minder omdat de Rio Negro een echte zwartwaterrivier, met zuur water. De Encontro das Águas laat dan zien dat het water moeilijk mengt met dat van de Amazone. Maar in beide wateren komen de maanvissen voor. En wat is dan soorteigen?

Voor het gemak gaan we uit van een grote habitat met een grote reeks aan waterwaarden.

Vallisneria gigantea is niet afkomstig uit het gebied. Het is zelfs afkomstig uit een heel ander continent. Dit geeft puntenaftrek op de keuring.
Tijdens de districtskeuring 2012 had de winnaar javamos in een aquarium. Daarvoor zijn er punten afgetrokken, maar het aquarium was mooi genoeg. Laat daarom je oren niet altijd hangen naar wat een keurmeester zegt. Vind je het mooi, dan laat je het staan, maar je accepteert de consequenties. En mooi is het wel. Want het luifelt prachtig van links naar rechts.
Waarbij misschien ook nog de artistieke impressie van de Amazone moet worden betrokken. Het aantal planten dat wij in een aquarium zetten is nu eenmaal hoger, dan in de natuur voorkomt.

Corydoras duplicareus


Gasteropelecus sternicla
Bij het kiezen van vissen wordt normaal gesproken rekening gehouden met waterlagen. Onder-midden-boven.
Boven en onder ontbreken nog vissen in de lagen. Een Corydoras zou voor onder een goede keuze zijn. En er zijn vele tekeningen. De Corydoras duplicareus komt in de Rio Negro voor. Maar er is zoveel te kiezen.
Voor de bovenlaag zou een Gasteropelecus sternicla niet mistaan. Natuurlijk, de Carnegiella strigata, mag niet vergeten worden, maar die is wat minder robuust, misschien iets ieliger?
Naast de lagen is de vorm van belang. Er moet diversiteit in zijn. Hieronder staan foto's van de Farlowella acus (links) en Sturisoma aureum, allebei behorende tot de familie Loricariidae. Met hun specifieke uiterlijk.


Qua vorm gelijkend. Qua gebied, Colombia versus Venezuela, minder, alhoewel... Het zou een aanwinst kunnen zijn.
De genoemde bijlzalm, is een mooie, fors ogende, vis. Echter dekruiten zijn niet onnodig. Ze springen nogal snel uit het water.
Natuurlijk zijn ook scholenvissen benoemd. En inderdaad, de combinatie maanvis kardinaaltetra blijft onovertroffen. Alleen is het meest gebruikelijk om eerst de kardinaaltetra te plaatsen en dan pas de maanvis. Of de kardinalen groot te kopen. Anders zou het wel eens duur visoer kunnen worden.
Andere opties? Denk aan de Hemigrammus bleheri (roodneuszalm) of misschien wel de Nematobrycon palmeri (keizertetra).
Gezien het huidig aantal vissen, is het raadzaam te wachten met de aanschaf van nieuwe bewoners, totdat het gewenste aantal maanvissen resteert. Een school Corydoras moet kunnen.

Overig

Menno had nog een aantal vragen, namelijk:

Osmose

Osmosewater of RO-water is water dat ontdaan is van alle opgeloste stoffen. Dat betekent dat dit water een geleidbaarheid van 0 µS, KH 0 en GH 0 heeft. De pH is niet meetbaar. Elke verstoring van dit water (CO2 dat oplost bijvoorbeeld) doet de pH alle kanten op stuiteren. Het wordt gebruikt o.m. als drinkwater, bij het zemen van ramen en voor aquaria.
De aquariaan kan door osmosewater te gebruiken bij het verversen de geleidbaarheid en de KH doen dalen. Heel simpel is te stellen, dat wanneer men 1 emmer osmose water mengt met 1 emmer kraanwater, daarmee de KH wordt gehalveerd. Zou men in een aquarium van 400 liter bij en KH van 7, 40 liter verversen met osmosewater, dan daalt de KH naar 6.3.

Waarom zou de aquariaan dat doen? Planten groeien beter bij een lage KH (<=6). Tevens kan bij een lagere KH door CO2 toevoeging "makkelijker" een lagere pH behaald worden. Tevens zal door toevoeging de geleidbaarheid afnemen. Maar dit is allemaal erg kort door de bocht. Voor meer informatie lees de artikelenreeks Planten en voeding.

Gebruik osmosewater bij de verversing wanneer je de KH wilt laten dalen en de vervuiling (geleidbaarheid) van het water wil verminderen. Hoe lager de KH hoe beter de planten groeien. Echter kijk wel uit. Een KH van lager dan 1 kan leiden tot een pH val. Voor een doorsnee aquarium (met uitzondering van de Afrikaanse meren) is een KH van 5-6 prima.
De geleidbaarheid van zwartwater (Rio Negro) is laag: rond de 9 µS. Dat is laag. En voor een doorsnee manenbak niet nodig. Gebruik osmose om naar de 300-400 te gaan. Maar bedenk wel dat bij het overwennen van vissen een te groot verschil in osmotische druk zal leiden tot uitval. Vissen die gekweekt zijn op leidingwater zullen een plotselinge overgang naar water met een lage geleidbaarheid niet waarderen.
De aanschaf van osmosewater of een osmoseapparaat kan op verschillende manieren. Aangezien het gebruik van osmosewater veelzijdig is, hoeft er geen "aquariumstempel" op te staan. Osmosewater is te verkrijgen bij Verloop, maar ook bij een glazenwassersbedrijf of autowasserij. Vraag wel of het zuiver is. De wasstraat op de Nieuwe Gouwe oostzijde geeft geen garantie. Apparaten zijn er in meerdere prijsklassen.
Links is het huismerk van Osmoseapparaat.nl afgebeeld, rechts dat van Dennerle. Ze doen hetzelfde, ook qua opbrengst, maar de een is € 59.95 en de ander € 89,95.
Bij gebruik van osmosewater "verschraalt" men het water. Er worden vervuilende stoffen verminderd. Maar dat zijn ook weer voedingstoffen voor planten. Vandaar dat er zogenaamde remineralisatieproducten zijn te koop (denk aan Dennerle Osmose Remineral). Feitelijk door toevoeging van deze producten doet men gedeeltelijk het toevoegen van osmosewater teniet. De vraag is of het nodig is.

CO2 toevoegen

Co2 voegt men toe om planten te voeden. Het bijeffect is dat de pH daalt. Maar dat is niet het doel. De vraag van Menno was, is het nodig? Hij heeft inmiddels met turf de pH doen dalen.

CO2 toevoeging aan deze bak zou alleen nodig zijn als de planten niet goed groeien. Nu groeien ze prima. Dus er is geen reden. De achterliggende vraag is feitelijk, moet de pH naar beneden en hoe? Er zijn een aantal alternatieven:
 • Turf
 • Elzenproppen
 • Chemische producten als Eikenbladextract
Turf werkt. Maar moet regelmatig vervangen worden. Elzenproppen (Zie dit artikel op de site van AV Aquariumhobby - Nijverdal) hebben een vergelijkbare functie en zijn te plukken in de natuur. Ze kleuren echter wel het water zeer donker (wat in het geval van dit aquarium nuttig is).
Het gebruik van chemische producten doet veel aquarianen achter de oren krabben. Maar ja alles wat we toevoegen is chemisch. Ron heeft het jaren gebruikt, met succes. Het moet dan wel wekelijks.

Het belang van de pH

Elk willkeurig boek over vissen noemt de pH waarin vissen dienen te worden gehouden. De vraag is of dit nu echt nog van belang is. De leden denken dat dit alleen bij wildvang en speciale soorten van belang is, of bij kweek. Manen die op kraanwater zijn opgegroeid hoeven zullen minder gevoelig zijn voor een wat hogere pH dan wildvang of F1.

Natuurlijk, we kunnen niet aan de vissen vragen of ze het naar hun zin hebben. Maar als de vissen goed kleuren en ook gewoon gedrag vertonen, is er geen reden om heel veel belang aan de pH te hechten.

Samenvattend

Iedereen is het er over eens dat het aquarium van Menno veel potentie heeft. Menno mag gaan nadenken over wat de leden hebben gezegd. Misschien wat uitproberen.
De leden willen de veranderingen graag zien. Het kunnen volgen van de groei van het aquarium is namelijk leuk en leerzaam. Daarom werd gevraagd aan Menno om elke maand een foto te maken en deze te showen. Waar? Het menu Onze progressie is daarvoor geďntroduceerd op onze site.