Geschiedenis

Jubilarisspeldje
Jubilarisspeldje

De aquariumvereniging “Ons Natuurgenot Gouda” bestaat sinds 1935. Een lange tijd waarin heel veel leuke en interessante verhalen zijn geboren. Een tijd van voorspoed maar ook moeilijke tijden zoals in de 2e wereldoorlog. Een tijd die veel veranderingen heeft meegemaakt, ook op het gebied van het houden van aquariumvissen. Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?

Al heel vroeg was er een aquarium-vereniging in Gouda, genaamd: Biologia naturea. Deze vereniging was aangesloten bij een bond en om lid te zijn moest je een hoge contributie betalen wat voor de kleine man niet was op te brengen, maar daar kreeg je dan wel ook een mooi clubblad voor: Het Aquarium.

Klein Artis
Klein Artis, te Rotterdam
In die tijd kwam ook het varend museum Klein Artis nogal eens in de stad. Daar kon je voor een koopje aan planten en vissen komen. Naaierstraat 2
Naaierstraat 2
De beheerder was de heer Deutz Sr. Hij pleitte voor neutrale verenigingen. Hoe de heer Deutz aan de namen kwam van de mensen die de grondslag legden voor de aquariumvereniging Ons Natuurgenot Gouda, is helaas niet bekend. Maar zo ongeveer eind november 1935 werden de eerste contacten gelegd en op 18 december 1935 werd de toen nog naamloze vereniging officieel opgericht tijdens de eerste vergadering in het gebouw “Daniël” aan de Naaierstraat 2 te Gouda. Tegelijkertijd werd er een dagelijks bestuur gekozen. Het waren de heren Woerlee, die voorzitter werd, van Leeuwen, als penningmeester, en van de Berg, die de taak van secretaris op zich nam. Ook kwamen de heren Jonkman en Versteeg als commissarissen in het bestuur, waarbij de laatste de opdracht kreeg om de bibliotheek te verzorgen.

Over de naam werden verschillende suggesties gedaan, maar ONS NATUURGENOT werd met algemene stemmen als DE naam hieruit gekozen. Iedere eerste woensdag v.d. maand hadden we onze vergadering. Ook toen moest er contributie worden betaald: zeven en een halve cent per week en dit werd elke week

(Digitale) Fotografie? Neen! Tekenen.
(Digitale) Fotografie? Neen! Tekenen.
bij de leden thuis opgehaald. Tevens waren er enthousiaste leden die zich met de propaganda zouden bezighouden, er werden dan liefhebbers bezocht die nog geen lid waren. Zo groeide de nog jonge vereniging uit tot ongeveer 40 leden. Ook toen werden er al lezingen gegeven. Dat zulke avonden nut hadden, bewees niet alleen het gestaag groeiende ledenaantal maar zeker ook de kennis over de liefhebberij steeg voortdurend.

Toen kwam de oorlog, met alle gevolgen van dien. Het ledenaantal liep terug, wat te verwachten was omdat aquaria-opruimingen orde van de dag waren.

De grootste oorzaak hiervan was de verwarming. Tot op een kwade dag de bezetter met het onzalige idee kwam dat alle boeken van de secretaris en penningmeester moesten worden getoond. Dit was de aanleiding om een onderbreking te doen. Het contact met de leden werd verbroken, maar het bestuur hield onderling wel contact. Dit had tot gevolg dat het kleine vonkje direct na de oorlog weer een grote vlam werd, ONS NATUURGENOT was er weer. Zelf maken was (en is) goedkoper
Zelf maken was (en is) goedkoper
Alles ging nog niet zo vlot, de petroleum was nog op de bon. Na vele papieren ingevuld te hebben, kreeg de vereniging ook haar rantsoen. Hoe meer liters wij konden krijgen , hoe beter het was. Naar de opgegeven liters kregen we rantsoenbonnen die onder de leden verdeeld werden.

Gelukkig kwam er al snel weer bloei, het ledenaantal steeg weer en zo werd er in 1946 besloten om een fusie aan te gaan met Biologia naturea wat tevens inhield dat de vereniging zich aansloot bij de bond. Al gauw werd “Ons Natuurgenot Gouda” de 7e vereniging qua grootte van het land. Daarna zijn er vele ups en downs geweest, maar wat er ook gebeurde de vereniging bleef fier overeind en zo kon in 2010 het 75ste jubileum worden gevierd. Dat komt door alle leden die in die 75 jaar zich hebben ingezet en gevochten voor het bestaan van een eigen Goudse Aquariumvereniging Ons Natuurgenot Gouda.


Pagina's uit het maandblad uit 1960
Pagina's uit het maandblad uit 1960