Lezingen en uitjes

Doeavond, inrichten van een aquarium
Doeavond, inrichten van een aquarium

Ons Natuurgenot Gouda heeft door de jaren heen voor zijn leden heel wat leuke, interessante en leerzame lezingen maar ook uitjes georganiseerd en niet te vergeten alle jubileum feesten.

Uit alle archieven weten we dat er bijvoorbeeld eind 1936 voor ’t eerst een propagandavergadering gehouden werd met een lezing van de heer P.H. Van Gijn uit Arnhem, die alles toelichtte met lantaarnplaatjes. Er was een enorme toeloop van wel 100 man, ze kwamen gewoon stoelen tekort, zo’n succes was ‘t.

Ook werden er diverse tentoonstellingen georganiseerd. In 1953 bijvoorbeeld werd er een aquariumtentoonstelling gehouden in de gemeentekassen. Hier waren vlinders, koralen, schelpen van Nieuw-Guinea en diverse tropische planten te bewonderen. Maar de grote trekpleisters waren toch wel de aquariums. En in 1972 was er, ter eren van het 700 jaar bestaan van Gouda, een ‘hobby-tentoonstelling’. En op 8 en 9 januari 1982 was er een ‘propagandistische’ tentoonstelling, oftewel “Open Huis” in de Agnietenkapel. Na de opening werd er een lezing gegeven met als gastspreker de heer W.A. Tomey.

Diavoorstelling, 1942
Diavoorstelling, 1942

Ook werd elk lustrum groots gevierd met gezellige avonden met dans en optredens. Maar ook werd een lustrum vaak aangegrepen om een tentoonstelling te organiseren om zoveel mogelijke mensen met onze hobby kennis te laten maken. Bijvoorbeeld in 1985 was het 50-jarige jubileum de aanleiding voor een grote tentoonstelling die werd gehouden van 12 t/m 19 oktober in het M.B.O. College te Gouda. De opening werd verricht door burgemeester Broekens d.m.v. het onthullen van een aquarium anno 1935 die was ingericht door de heer Tak. De burgemeester en zijn vrouw toonden veel belangstelling en de tentoonstelling was toen al heel professioneel opgezet. Naast de vele aquariums, waren er een aantal terrariums, vlinders uit geheel Nederland, insecten en een mooi verzorgde cactushoek. Dit geheel omlijst met prachtige dahlia’s en een plantentuin. De tentoonstelling werd door een kleine duizend belangstellenden bezocht. Een groot succes voor de noeste werkers.

Tentoonstelling, 2010
Tentoonstelling, 2010

In 1995 wordt het 60 jarige jubileum gevierd met een tentoonstelling in de Goudse Scholen Gemeenschap te Gouda. Er is een grote loterij en een fotowedstrijd. In 2000 vierde O.N.G. het 65 jaar bestaan met o.a. een officieel gedeelte met het overhandigen van een nieuw aquarium aan het verzorgingshuis De Riethoek, wat feestelijk werd ondersteund door het Viswijven koor. En in 2010 was er het 75ste jubileum dat gevierd werd met een groots uitgepakte tentoonstelling van 3 dagen in de Agnietenkapel. Hier werden heel veel geweldig ingerichte aquariums getoond met heel veel soorten planten en vissen. Daarnaast was er een indrukwekkende cactussenhoek. Ook de adverteerders hadden goed uitgepakt met zowel aquariums als terrariums. Daarnaast was er een grote loterij met als hoofdprijs een prachtige boot. Het was een enorm succes. Er waren wel 4000 bezoekers. Ons Natuurgenot Gouda werd in vele kranten en zelfs op de radio vermeld. Ja, daar waren we best trots op.

Van de vele excursies die er zijn geweest na de oorlog, noemen we hier een kleine selectie. Zo weten we dat in 1937 de O.N.G. leden op reis gingen naar Artis in Amsterdam. Voor die tijd een hele onderneming.

Antwerpen Zoo
Antwerpen

Andere excursies zijn bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen in het Ouwehands Dierenpark of bij de “Aquariumtentoonstelling” en de “Slangententoonstelling” in Diergaarde Blijdorp.

In 1990 werd er voor het 55 jarige bestaan van O.N.G voor alle leden een busreis naar de Antwerpse dierentuin georganiseerd om te zien hoe het daar met de aquariums gesteld is. Maar ook zijn de leden, wel twee keer, “Naar de Haaien” in Leerdam geweest waar ze uitgebreid werden rondgeleid. Enkele jaren daarna bracht de reis de leden wederom naar Artis, waar sinds 1937 toch wel het een en ander was veranderd. Maar ook de Heemtuin, het Naardermeer en Muiderslot en een zeer leerzame excursie naar de tuinen van Leo Brand in Rotterdam horen erbij.

Artis in de gewelven  Blijdorp achter de schermen Artis achter de schermen Blijdorp achter de schermen

Bij de roggen
Bij de roggen
In 2003 gingen de leden weer naar Blijdorp, waar ze weer een kijkje achter de schermen mochten nemen. In 2009 krijgt O.N.G. de kans om een zoetwaterroggenkwekerij in Nederland te bezoeken. Een fantastische ervaring, die we in 2011 mochten herhalen. Maar ook de leden zelf organiseren soms een geweldige avond voor de vereniging. Of het nu om een lezing gaat of een gezellige afsluiting van het seizoen, waar de leden bijvoorbeeld worden uitgenodigd bij een van de leden en waar ze, na het bespreken en bewonderen van het aquarium en de vijvers, een heerlijke boottocht krijgen aangeboden.

Deze speciale uitjes zijn een extra reden om lid van de vereniging te worden.

Lezing bij Verloop Naar de Haaien Lezing bij Verloop Naar de Haaien